Ünvanı Adı Soyadı

: Yrd.Doç.Dr.Zahide Ayyıldız Onaran

Doğum Tarihi / Yeri

: 30 Ağustos - İstanbul

Yazışma Adresi

: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi

  Beyazıt Kampüsü, 34452, Beyazıt İSTANBUL


Telefon

: +90 (212) 440 00 00 (11749)

Cep Telefonu

: 

E-Posta

: zayyildiz@istanbul.edu.tr

  zahideayyildiz@yahoo.com

Web Adresi

: www.zahideayyildiz.com


Öğrenim Durumu

Derece

Bölüm

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat

İstanbul Üniversitesi

1987

Yüksek Lisans

Para - Banka

İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

1988

Doktora

Para - Banka

İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

1995


       Akademik Ünvanlar :


       Yrd.Doç.Dr. - 1997       Verdiği Dersler :


       İktisadi Analiz, Uluslararası İktisat, Sağlık Ekonomisi, Para Teorileri - Politikaları ve Finansal

       Kurumlar Piyasası, Para Teorileri - Politikaları ve Merkez Bankacılığı


       - Amerika Birleşik Devletleri Midwestern University Misafir Öğretim Üyeliği (2002 - 2004)

       - Hava Harp Okulu (1998 - 2002) İktisat'a Giriş, Kamu Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi


       Uzmanlık Alanları :


         - Güncel Ekonomik Sorunlar ve Türkiye Ekonomisi

       - Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Para Politikaları

       - Uluslararası Ekonomi ve Ekonomik İlişkiler

       - Avrupa Birliği

       - Para ve Bankacılık


Yayınlar


Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


“An Endogenous View of the Role of Culture in the Development of the U.S. and Turkish Banking Systems”, Midwestern Business and Economic Review, No. 33 (2004)


"The Effects of Economic Policies and Export Promotion on Export Revenues in Developing Countries", Journal of Naval Science and Engineering, vol. 4 No. 1 (2008)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan makaleler


"Türkiye'de Sağlık Ekonomisi ve Devletin Rolünün Gelişmiş Ülkelerle Karşılaştırılması", Yakın Doğu Üniversitesi, (2007)

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


"AB Sürecinde Eğitim ve Eğitimin Ekonomiye Etkisi (Türkiye - Avrupa Analizi)", Milli Eğitim Bakanlığı Dergisi


"Para Politikası ve Merkez Bankasının Rolü", Banka ve Ekonomik Yorumlar, Sayı 3 (1997), s. 53 - 60

Diğer Yayınlar


"2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar Merkez Bankası Bağımsızlığı", TUGİAD


"İhraç Ürünlerinde Sıralama Değişiyor", Marine & Commerce / Uluslararası Deniz ve Ticaret Dergisi, (2005)


© Copyright 2009 • www.zahideayyildiz.com